Teritoriul comunei este situat pe versantul stang al Vaii Moldovei, la contactul dintre Obcinile Bucovinei (in vest) si masivul piemontan al Ciungilor (in est).

Comuna Paltinoasa are ca vecini : - la nord, teritoriul comunei Partestii de Jos; - la vest, orasul Gura Humorului; - la est, comunele Ciprian Porumbescu si Dragoiesti.In sud, comuna este delimitata de apele raului Moldova, ce o despart de satul Capu Campului, din comuna Valea Moldovei.

Suprafata comunei este de 3.670 ha iar populatia comunei este de 5.870 persoane. Comuna are in componenta 2 sate: Capu Codrului si Paltinoasa. Economia locala este reprezentata de activitati legate de cultivarea pamantului, cresterea animalelor, exploatarea si prelucrarea lemnului si de valorificarea unor obiecte artizanat traditionale.

Agricultura este reprezentata prin existenta unei suprafete agricole de 2.041 ha, din care: suprafata arabila 1.058 ha, pasuni 734 ha, fanete 212 ha, livezi 37 ha. Padurile si terenurile cu vegetatie forestiera ocupa o suprafata de 246 ha. Efectivele de animale existente in comuna sunt reprezentate de: 1.328 capete bovine, 930 capete porcine, 1.400 capete ovine si peste 11.200 pasari.

Reteaua de invatamant cuprinde 9 unitati, din care 5 gradinite, 4 scoli; populatia scolara este formata din 770 copii, iar personalul didactic din 54 de persoane. In comuna exista doua camine culturale si trei biblioteci.

Asigurarea serviciilor de sanatate se realizeaza prin intermediul a doua dispensare umane, deservite de 1 medic si 6 cadre medii sanitare, precum si de o farmacie. Piata fortei de munca curpinde: populatia ocupata, in numar de 2.336 de locuitori si somerii, in numar de 491. Rata somajului este de aproximativ 12,4% la data efectuarii studiului.

Infrastructura: accesul in comuna Paltinoasa se face atat pe cale rutiera, cat si pe cale ferata. Lungimea drumurilor publice este pe teritoriul comunei de 44 km, din care drumuri modernizate 12 km, drumuri pietruite 27 km, drumuri de pamant 5 km. Lungimea liniei de cale ferata in exploatare este 7,5 km cu doua statii de cale ferata (halte). Comuna nu dispune de retea de distributie a apei potabile si nici de retea de canalizare. Numarul abonatilor la serviciul telefonic este de 28, al abonatilor la radio de 1.902 si la televiziune de 800.

Oferta turistica . Comuna Paltinoasa este inconjurata de frumoase paduri de fag, molid si paltin, fiind strabatuta de raul Moldova. Aceasta imbinare de forme si culori creaza peisaje atragatoare pentru relaxarea, recreerea si vizitarea acestor locuri de catre turisti. Obiectivul mai important ce poate fi vizitat in comuna este monumentul istoric din satul Capu Codrului, ridicat in cinstea eroilor neamului romanesc.

Posibilitatile de investitii si de creare de noi locuri de munca. In aceasta comuna pot fi realizate investitii pentru: dezvoltarea turismului si agroturismului (micropensiuni), care ar duce la crearea a 10-12 noi locuri de munca, prelucrarea superioara a lemnului, extinderea activitatilor deja existente de valorificare a ciupercilor si a fructelor de padure, extinderea retelei telefonice... Deoarece pe teritoriul comunei s-au efectuat prospectiuni geologice in anii 1960 si s-au identificat trei puncte de exploatare a gazelor naturale, exista posibilitatea racordarii ambelor sate la magistrala de gaz metan.

Sursa : Wikipedia

Back