Hotarari Consiliu Local

 

 

Hotarari Consiliul Local 2020

 

Hotararea nr.51 modernizare drumuri vicinale in comuna ... detalii

Hotararea nr.50 studiu fezabilitate infiintare distrib. gaze naturale ... detalii

Hotararea nr.49 drept preemptiune vanzare teren propr. privata a comunei ... detalii

Hotararea nr.48 necesitate imprejmuire dispensar Capu Codrului ... detalii

Hotararea nr.47 extindere sistem supraveghere video ... detalii

Hotararea nr.46 rectificare buget local ... detalii

Hotararea nr.45 gestionare situatii de urgenta 2020 ... detalii

Hotararea nr.44 aprobare trecere imobil scoala C. Codrului in domeniu privat... detalii

Hotararea nr.43 alegere presedinte sedinta ... detalii

Hotararea nr.42 necesitate extindere canalizare Capu Codrului ... detalii

Hotararea nr.41 necesitate inlocuire conducta apa potabila Capu Codrului ... detalii

Hotararea nr.40 rectificare buget local ... detalii

Hotararea nr.39 drept de preemptiune vanzare teren la licitatie ... detalii

Hotararea nr.38 documentatie licitatie teren proprietate privata a comunei ... detalii

Hotararea nr.37 licitatie teren proprietate privata a comunei ... detalii

Hotararea nr.36 modificare inventar ... detalii

Hotararea nr.35 construire poduri si podete in comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.34 necesitatea construire magazie si anexe la sala de sport ... detalii

Hotararea nr.33 punerea la disp. a 350 mp teren ... detalii

Hotararea nr.32 intretinere drumuri vicinale Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.31 rectificare buget local ... detalii

Hotararea nr.30 acordarea de subventii pentru lucrari de alimentare cu apa ... detalii

Hotararea nr.29 aprobarea proiect Dezv. sistemului de asistenta sociala ... detalii

Hotararea nr.28 Organiigrama si Statul de functii ... detalii

Hotararea nr.27 indexarea impozitelor si taxelor locale ... detalii

Hotararea nr.26 stabilirea impozitelor si taxelor locale ... detalii

Hotararea nr.25 implicare cetateni in revizuirea planurilor de urbanism ... detalii

Hotararea nr.24 aprobarea executiei bugetului ... detalii

Hotararea nr.23 aprobare proceduri electronice CL ... detalii

Hotararea nr.22 aprobare ROF - CL ... detalii

Hotararea nr.20 stabilire salarii de baza functionari si pers. contractual ... detalii

Hotararea nr.19 Programul pentru scoli al Romaniei ... detalii

Hotararea nr.18 reparatii curente (asfaltari) ... detalii

Hotararea nr.17 rectificare buget local ... detalii

Hotararea nr.16 propunere schimbare destinatie imobil ... detalii

Hotararea nr.15 aprobare lucrari in comuna ... detalii

Hotararea nr.14 construire scoala Timpoceni ... detalii

Hotararea nr.13 aprobare Program cultural 2020 ... detalii

Hotararea nr.12 inchiriere pajisti ... detalii

Hotararea nr.11 licitatie teren ... detalii

Hotararea nr.10 completare Inventar bunuri care apartin domeniului privat al comunei ... detalii

Hotararea nr.9 modificare Inventar bunuri din domeniul privat al comunei ... detalii

Hotararea nr.8 aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ... detalii

Hotararea nr.7 decontarea navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.6 aprobare Strategiei anuale de achizitie publica ... detalii

Hotararea nr.5 aprobare excedent bugetar ... detalii

Hotararea nr.4 utilizare excedent bugetar ... detalii

Hotararea nr.3 cu Anexa 1 aprobare buget ... detalii

- Anexele 3 si 4 la hcl nr.3 ... detalii

 

 

Hotarari Consiliul Local 2019

 

Hotararea nr.103 privind completarea Anexei la HCL nr. 76/31.10.2016 ... detalii

Hotararea nr.102 privind actualizarea valorii la obiectivul Renovarea Dispensarului medical din satul Capu Codrului ... detalii

Hotararea nr.101 privind stabilirea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Hotararea nr.100 privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2020 ... detalii

Hotararea nr.99 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant , de pe raza comunei ... detalii

Hotararea nr.98 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.97 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei, aferenta trimestrului 4 / 2019 ... detalii

Hotararea nr.96 privind validarea Dispozitiei nr. 617 / 23.12.2019 ... detalii

Hotararea nr.95 privind aprobarea aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru investitia Construire sediu Primarie in comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.94 privind scoaterea din evidenta fiscala a unor debite ... detalii

Hotararea nr.93 privind aprobarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare ... detalii

Hotararea nr.92 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pe trimestrul IV / 2019 ... detalii

- Anexa 2 la hcl nr. 92 ... detalii

Hotararea nr.91 privind aprobarea programului de activitati pentru Sarbatorile de iarna ... detalii

Hotararea nr.90 privind modificarea Anexei nr23/18.04.2019, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personal contractual, incepand cu data de 01.05.2019 ... detalii

Hotararea nr.89 privind unele masuri pentru eficientizarea Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare ... detalii

Hotararea nr.88 privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare "Modernizare drumuri vicinale in satele Paltinoasa si Capu Codrului" ... detalii

Hotararea nr.87 privind decontarea nevetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.86 privind rectificarea bugetului local , pentru trimestrul IV ... detalii

- Anexa 2 la hcl nr.86 ... detalii

Hotararea nr.85 privind modificarea hcl nr.17/18.04.2019 ... detalii

Hotararea nr.84 privind aprobarea realizarii unuo lucrari in comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.83 privind revocarea Hcl nr.54/10.07.2019 ... detalii

Hotararea nr.82 privind aprobarea Planului de revizii si reparatii pe anul 2019 la Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Hotararea nr.81 privind completarea Anexei 1 "Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Hotararea nr.80 privind actualizarea indicatorilor la obiectivele de investitii "Construire Scoala primara Timpoceni" si "Reabilitarea dispensarului medical de sat Paltinoasa si dotarea dispensarului medical din sat Capu Codrului" ... detalii

Hotararea nr.79 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ... detalii

Hotararea nr.78 privind constituirea SVSU ... detalii

Hotararea nr.77 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si a personalui auxiliar din scoli ... detalii

Hotararea nr.76 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ... detalii

Hotararea nr.75 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren, catre SC DELGAZ-GRID SA ... detalii

Hotararea nr.74 privind rectificarea bugetului local si Anexa nr. 1 ... detalii

- Anexele nr 2 si 3 la hcl nr. 74 ... detalii

Hotararea nr.73 privind aprobarea executiei bugetului local, aferenta trim. 3/2019... detalii

Hotararea nr.72 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Construire poduri si podete in comuna Paltinoasa, judetul Suceava" ... detalii

Hotararea nr.70 privind aprobarea ROF al Consiliului Local Paltinoasa ... detali

Hotararea nr.69 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE HALA PENTRU SERVICII DE CURATATORIE CHIMICA, IMPREJMUIRE TEREN ... detalii

Hotararea nr.68 privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.67 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului duz si servitute, catre SC DELGAZ-GRID SA,aspura terenului in lungime de 9+33+2 m, situat in satul Capu Codrului .... detalii

Hotararea nr.64 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local, la obiectivul de investitii "Reabilitare drumuri locale in satele Paltinoasa si Capu Codrului" .... detalii

Hotararea nr.63 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa, pe trimestrul III ... detalii

Hotararea nr.62 privind desemnarea reprezentantilor CL Paltinoasa , membri in cadrul Comisiei de evaluare pentru vanzarea si concesionarea de terenuri apartinand domeniului privat al Comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.61 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Hotararea nr.60 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Paltinoasa, judetul Suceava, aferenta trimestrului 2/ 2019 ... detalii

Hotararea nr.59 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.58 privind modificarea art.4/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ... detalii

Hotararea nr.57 privind validatea mandatului de consilier al domnului Catargiu Dumitru ... detalii

Hotararea nr.56 privind modificarea art.2 din HCL nr.34/2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor ... detalii

Hotararea nr.50 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.49 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor imobile - terenuri, proprietate privata a comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.48 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat ... detalii

Hotararea nr.47 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat ... detalii

Hotararea nr.46 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Carpiuc Gheorghe ... detalii

Hotararea nr.45 privind aprobare executie lucrari de amenajare drumuri agricole ... detalii

Hotararea nr.44 privind aprobarea concesionarii unor terenuri proprietate privata a comunei ... detalii

Hotararea nr.43 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui imobil - teren in suprafata de 5538 mp, proprietate privata a comunei ... detalii

Hotararea nr.42 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei ... detalii

Hotararea nr.41 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren. catre SC DELGAZ-GRID SA ... detalii

Hotararea nr.40 privind decontarea navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.39 privind modificarea art.4 din Hcl nr. 39/2016, privind constituirea comisiilor de specialitate ... detalii

Hotararea nr.38 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Carpiuc Gheorghe ... detalii

Hotararea nr.37 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investitia "Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare" ... detalii

Hotararea nr.36 privind aprobarea cheltuielilor materiale pentru "Reparatii curente la Caminul Cultural Capu Codrului" ... detalii

Hotararea nr.35 privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Gemeniuc Ana Maria ... detalii

Hotararea nr.33 privind demararea proiectului "Sistem rural monitorizare video" ... detalii

Hotararea nr.32 privind atestarea apartenentei unui bun imobil la domeniul privat al comunei ... detalii

Hotararea nr.31 privind aprobare studiului geotehnic pentru extindere retea de alimentare cu apa si canalizare ... detalii

Hotararea nr.30 privind aprobare lucrari iluminat public ... detalii

Hotararea nr.29 privind achizitionarea de pubele si cosuri stradale ... detalii

Hotararea nr.28 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa, pe trim II / 2019 ... detalii

Hotararea nr.27 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 ... detalii

Hotararea nr.26 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 ... detalii

Hotararea nr.25 privind necesitatea si oportunitatea obiectivuluide investitii "Sistem ruramonitorizare video" in comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.24 privind acordarea compensatiilor in bani, cu titlu de indemnizatie, pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului, personalului voluntar din cadrul SVSU ... detalii

Hotararea nr.23 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, incepand cu data de 01.05.2019 ... detalii

Hotararea nr.22 privind aprobarea decontarii avetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.21 privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2019 ... detalii

Hotararea nr.20 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul CL Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.19 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale ... detalii

Hotararea nr.18 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2019 a excedentului anual al bugetului institutiilor publicesi activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 ... detalii

Hotararea nr.17 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 ... detalii

Hotararea nr.16 privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul 4/2018 ... detalii

Hotararea nr.15 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 + Anexele 2 - 4 ... detalii

Hotararea nr.15 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 + Anexa 1 ... detalii

Hotararea nr.14 privind obligativitatea intretinerii drumurilor colectoare si a intersectiilor dintre acestea si drumurile nationale existente ... detalii

Hotararea nr.13 privind modificarea Organigramei si a Statului de Functii ... detalii

Hotararea nr.12 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.11 privind stabilirea componentei echipei mobile si a coordonatorului pentru aplicarea procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei ... detalii

Hotararea nr.10 privind aprobarea organigramei, statului de functii si desemnarea ordonatorului tertiar de credite la Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare ... detalii

Hotararea nr.9 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.7 privind punerea la dispozitia Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din comuna Platinoasa, a suprafetei de 495mp teren ... detalii

Hotararea nr.5 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2019 ... detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019 , pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social ... detalii

Hotararea nr.3 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 ... detalii

Hotararea nr.2 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat ... detalii

Hotararea nr.1 privind modificarea si completarea hcl. nr. 42/28.06.2018 privind aprobarea proiectului "Constructia si echiparea unei gradinite cu program normal" ... detalii

 

Hotarari Consiliul Local 2018

 

Hotararea nr.88 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.87 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei ... detalii

Hotararea nr.86 privind stabilirea impozitelorsi taxelor locale pentru 2019 ... detalii

Hotararea nr.85 privind aprobarea decontarii nevetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.84 privind revocarea hcl nr.73/14.11.2018 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public ... detalii

Hotararea nr.83 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.81 privind aprobarea achizitionarii prin procedura directa a unui autoturism ... detalii

Hotararea nr.80 privind modificarea Organigramei si Statului de functii ... detalii

Hotararea nr.78 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat ... detalii

Hotararea nr.77 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.76 + Anexa 1 privind rectificarea bugetara pentru trim IV 2018 ... detalii

- Anexa 2 la hcl nr. 76 ... detalii

- Anexa 3 la hcl nr. 76 ... detalii

Hotararea nr.75 privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.74 privind aprobarea realizarii unor lucrari in comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.73 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.72 + Anexa 1,privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul IV ... detalii

- Anexa 2 la hcl nr.72 ... detalii

Hotararea nr.70 privind aprobarea executiei unor camine de vizitare la Reteaua de alimentare cu apa a comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.69 privind transmiterea fara plata a unui autoturism din administrarea Primariei Paltinoasa , in administrarea Primariei Gura Humorului ... detalii

Hotararea nr.68 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren catre SC DELGAZ-GRID SA ... detalii

Hotararea nr.67 privind abrogarea anezei la hcl nr. 91/2016 ... detalii

Hotararea nr.66 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei, aferenta trimestrului 3-din anul 2018 ... detalii

Hotararea nr.65 privind aprobarea lucrarilor "Amenajare afluent parau Bucovat" in zonele Ulian Vasile, Nutu Constantin si "Amenajare podet tubular D1200 in zona Bors Haralambie ... detalii

Hotararea nr.63 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru trimestrul IV ... detalii

Hotararea nr.61 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.61 privind reorganizarea SVSU al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.59 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.58 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.57 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.55 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.54 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Paltinoasa , inscris la Anexa hotararii nr.20/10.09.1999 ... detalii

Hotararea nr.53 privind atestarea apartenentei unui bun imobil la domeniul privat al comunei ... detalii

Hotararea nr.52 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa, pentru trimestrul III ... detalii

Hotararea nr.51 privind aprobrea achizitionarii prin procedura achizitiei directe a unui excavator senilat ... detalii

Hotararea nr.50 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa, pentru trimestrul III ... detalii

Hotararea nr.49 privind modificarea Anexei 1 la Hcl nr. 7/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual ... detalii

Hotararea nr.48 privind modificarea Anexei 1 la Hcl nr. 51/28.07.2016 ... detalii

Hotararea nr.47 privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.46 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG ... detalii

Hotararea nr.45 privind aprobarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2018 ... detalii

Hotararea nr.44 privind punerea la dispozitia Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a suprafetei de 4oo mp teren ... detalii

Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa, pentru trimestrul III ... detalii

Hotararea nr.42 privind aprobarea proiectului "Constructia si echiparea unei gradinite cu program normal ... detalii

Hotararea nr.41 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului "grup sanitar public" ... detalii

Hotararea nr.40 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2018 ... detalii

Hotararea nr.39 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual ... detalii

Hotararea nr.38 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al aparatului de specialitate al Primarului comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.37 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.36 privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare pentru investitia "Construirea si echiparea unei gradinite cu program normal in cadrul comunei Paltinoasa" ... detalii

Hotararea nr.35 privind aprobarea valorii de investitie si a solocitarii scrisorii de garantie din partea CEC Bank in vederea obtinerii avansului necesar investitiei "Renovare dispensar medical din sat Capu Codrului,comuna Paltinoasa" ... detalii

Hotararea nr.34 privind desemnarea reprezentantului Comunei Paltinoasa in AGADIGD ... detalii

Hotararea nr.32 privind aprobarea protocolului de colaborare intre CJ Suceava, DGASPC Suceava si Comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.31 privind aprobarea functiilor publice, Organigrama si Statul de functii ... detalii

Hotararea nr.30 privind punerea la dispozitia Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din comuna Paltinoasa,a suprafetei de 800 mp teren ... detalii

Hotararea nr.29 privind aprobarea decontarii navetei unor cadre didactice de la unitatile de invatamant ... detalii

Hotararea nr.28 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti investitiei "Reabilitare drum local in satul Paltinoasa" ... detalii

Hotararea nr.27 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de decolmatare si igienizare a santurilor.rigolelor de scurgere si albiilor paraielor de pe teritoriul comunei ... detalii

Hotararea nr.26 privind aprobarea ROF al Compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Paltinoasa,aferenta trimestrului 1 / 2018 ... detalii

Hotararea nr.24 privind aprobarea decontarii navetei unor cadre didactice de la unitatile de invatamant ... detalii

Hotararea nr.23 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Hotararea nr.22 privind necesitatea si oportunitatea investitiei "Reabilitare drum local in satul Paltinoasa" ... detalii

Hotararea nr.21 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situat in comuna Paltinoasa,catre SC DELGAZ-GRID SA ... detalii

Hotararea nr.20 privind aprobarea Programului de activitati cultural-artistice ce se vor desfasura in anul 2018 ... detalii

Hotararea nr.19 privind aprobarea achizitionarii prin procedura achizitiei directe,a cantitatii de 100 scaune pentru Caminul Cultural Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.18 privind aprobarea decontarii navetei unor cadre didactice ... detalii

Hotararea nr.16 privind completarea Anexei la Hcl nr.7/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual ,incepand cu 01.01.2018 ... detalii

Hotararea nr.15 privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane,materiale si financiare gestionarii situatiilor de urgenta 2018 ... detalii

Hotararea nr.14 privind modificarea HCL 111/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2018 ... detalii

Hotararea nr.13 privind punerea la dispozitia Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din comuna Paltinoasa,a suprafetei de 333 mp teren, proprietatea comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.12 privind aprobarea decontarii navetei unor cadre didactice de la unitatile de invatamant din localitate ... detalii

Hotararea nr.11 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti investitiei "Reparatii la Caminul Cultural din satul Paltinoasa,comuna Paltinoasa,judetul Suceava" ... detalii

Hotararea nr.10 privind necesitatea si oportunitatea investitiei " Reparatii la Caminul Cultural din satul Paltinoasa, comuna Paltinoasa, judetul Suceava " ... detalii

Hotararea nr.9 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2018 a excedentului anual al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 ... detalii

Hotararea nr.8 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 ... detalii

Hotararea nr.6 privind aprobarea decontarii navetei unor cadre didactice de la unitatile de invatamant de pe raza comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.5 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social ... detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica in anul 2018 a comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.3 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 + Anexa nr.1 ... detalii

Anexa nr.2, 3 si 4 la HCL 3 ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Paltinoasa, judetul Suceva, aferenta trimestrului IV a anului 2017 ... detalii

Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului Sectiunii dezvoltare pe anul 2017 ... detalii

 

Hotarari Consiliul Local 2017

 

Hotararea nr.112 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.111 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2018 + Anexa 1 ... detalii

- Anexele 2 si 3 la Hcl 111 ... detalii

Hotararea nr.110 privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat ... detalii

Hotararea nr.109 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat ... detalii

Hotararea nr.108 privind aprobarea decontarii navetei unor cadre didactice ... detalii

Hotararea nr.107 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hotararea nr.106 privind rectificarea bugetului local si Anexa 1 ... detalii

- Anexa 2 la Hcl nr.106 ... detalii

Hotararea nr.104 privind aprobarea efectuarii unui raport de evaluare pentru utilajul buldo tip 565 Compact,in vederea valorific. acestuia ... detalii

Hotararea nr.102 privind modificarea Hcl nr.58/31.07.2017 ... detalii

Hotararea nr.101 privind apartenenta la domeniul public a suprafetei de 601 mp teren ... detalii

Hotararea nr.100 privind aprobarea decontarii navetei unor cadre didactice de la unitati de invatamant din comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.99 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.98 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.97 privind rectificarea bugetara a bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectelor Construire Scoala Primara Timpoceni,Reabilitare dispensar medical sat Paltinoasa si dotarea dispensarului medical din sat Capu Codrului,Construire poduri si podete in comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.95 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.94 privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.93 privind aprobarea achizitionarii prin procedura achizitiei directe a cantitatii de 600ml conducta PEHD Dext 110mm ... detalii

Hotararea nr.92 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public ... detalii

Hotararea nr.91 privind stabilirea unor masuri administrative privind circulatia rutiera in unele zone din satul Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.90 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata ... detalii

Hotararea nr.89 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.88 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.87 privind revocarea hcl 79/26.09.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.86 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Paltinoasa a suprafetei de 330 mp teren ... detalii

Hotararea nr.85 privind rectificarea bugetului local al comunei ... detalii

Hotararea nr.83 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport scolar,apartinand UAT comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.82 privind retragerea comunei Paltinoasa din Asociatia comunelor din Romania ... detalii

Hotararea nr.81 privind completarea anexei la HCL nr.42/21.09.2012 privind aprobarea ROF al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Hotararea nr.80 privind modificarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Hotararea nr.79 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.78 privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii "Lucrari de reabilitare prin plombarea drumurilor comunale asfaltate in comuna Paltinoasa" ... detalii

Hotararea nr.76 privind rectificarea bugetului local si validarea Disp.522/2017 ... detalii

Hotararea nr.74 privind revocarea art 2 din hcl nr.51/2017 ... detalii

Hotararea nr.73 privind modificarea organigramei si Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Hotararea nr.72 privind modificarea si completarea anexei la hcl. 42/2012privind aprobarea ROF al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Hotararea nr.71 privind aprobarea tarifului pentru obtinerea avizului definitiv de bransare/racordare in cadrul Serv. public de alimentare cu apa ... detalii

Hotararea nr.70 privind revocarea art.2 din hcl.45/2017 ... detalii

Hotararea nr.69 privind modific. art. 5 din hcl. nr. 57/2017 ... detalii

Hotararea nr.68 privind actualizarea anexei la Strategia anuala de achizitie publica ... detalii

Hotararea nr.67 privind rectificarea bugetara a bl al comunei Paltinoasa ... detalii

- anexele 2 si 3 la hcl 67 ... detalii

Hotararea nr.66 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute pentru ocuparea definitiva si temporara a unor suprafete de teren,catre SC DELGAZ GRID SRL ... detalii

Hotararea nr.65 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual,incepand cu data de 01.07.2017 ... detalii

Hotararea nr.64 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

Hotararea nr.63 privind rectificarea bugetului local,ca urmare a modificarii cheltuielilor pe trimestrul 3/2017 ... detalii

Hotararea nr.61 privind aprobarea radierii din CF32297 UAT Paltinoasa,nr cadastral 2862 ... detalii

Hotararea nr.59 privind aprobarea executiei bugetului local aferenta trimestrului 2 ... detalii

Hotararea nr.58 privind aprobarea Regulamentului de buna gospodarire,intretinere,infrumusetare a comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.57 privind implementarea proiectului "Dispensar medical din sat Capu Codrului" ... detalii

Hotararea nr.56 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2017 ... detalii

Hotararea nr.55 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2017 ... detalii

Hotararea nr.54 privind aprobarea PUZ pentru includerea in intravilan a unei suprafete de teren in comuna Platinoasa ... detalii

Hotararea nr.53 privind organizarea evenimentului Ziua satului Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.52 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei ... detalii

Hotararea nr.51 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Paltinoasa a suprafetei de 211 mp teren ... detalii

Hotararea nr.50 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei ... detalii

Hotararea nr.49 privind aprobarea achizitionarii prin procedura achizitiei directe a unui mijloc de transport de tip autoutilitar ... detalii

Hotararea nr.48 privind organizarea evenimentului Ziua satului Capu Codrului ... detalii

Hotararea nr.47 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.45 privind unele masuri pentru eficientixarea Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare ... detalii

Hotararea nr.44 pentru aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a unui buldoexcavator ... detalii

Hotararea nr.43 privind atestarea apartenentei la domeniul public a suprafetei de 1618mp teren ... detalii

Hotararea nr.42 pentru modificarea art 5 din Hcl nr.19/14.03.2017 ... detalii

Hotararea nr.41 privind aprobarea functiilor publice,Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului ... detalii

Hotararea nr.39 privind reglementarea focului deschis si a fumatului in cadrul comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.38 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.37 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute pentru ocuparea definitiva si temporara a unor suprafete de teren apartinand domeniului public catre SC DELGAZ GRID SRL ... detalii

Hotararea nr.36 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute pentru ocuparea definitiva si temporara a unor suprafete de teren apartinand domeniului public catre SC DELGAZ GRID SRL ... detalii

Hotararea nr.35 privind aprob. organiz. retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Paltinoasa,pentru anul scolar 2017 - 2018 ... detalii

Hotararea nr.31 privind modificare hcl 60/2016 alimentare cu apa ... detalii

Hotararea nr.27 privind necesitatea si oportunitatea renovarii Dispensarului medical din Capu Codrului ... detalii

Hotararea nr.26 privind aprobarea executiei bugetului local aferenta trimestrului I din anl 2017... detalii

Hotararea nr.25 privind punerea la dispozitia Comisiei ptr.stab.drept.de propr. priv.asupra terenurilor din com.Paltinoasa a supr. de 480 ha... detalii

Hotararea nr.24 privind punerea la dispozitia Comisiei ptr.stab.drept.de propr. priv.asupra terenurilor din com.Paltinoasa a supr. de 420 ha... detalii

Hotararea nr.23 privind acordare teren cu titlu gratuit catre SC DELGAZ GRID SA ... detalii

Hotararea nr.22 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public ... detalii

Hotararea nr.20 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea intervalului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei ... detalii

Hotararea nr.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti proiectului DALI ... detalii

Hotararea nr.18 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public ... detalii

Hotararea nr.17 privind revocarea art 177 lit b din ROF Aparat spec. primar ... detalii

Hotararea nr.16 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ... detalii

Hotararea nr.15 privind infiintarea SVSU si Anexa 1 la aceasta hotarare ... detalii Anexa 2

Hotararea nr.14 privind aprobarea platii contributiei proprii a UAT Paltinoasa ,in scopul implementarii SDL GAL Confluente Nordice ... detalii

Hotararea nr.13 privind imputernicirea primarului comunei in vederea semnarii documentelor necesare rectificarii /modificarii inscrierii efectuate in CF nr.30062 ... detalii

Hotararea nr.12 privind aprobarea bugetului pentru anul 2017 ... detalii

Hotararea nr.11 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.10 privind necesitatea si oportunitatea de investitii in infrastructura de baza a comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.9 privind constituirea si utilizarea excedentului bug. local,aferent anului 2016 ... detalii

Hotararea nr.8 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice ... detalii

Hotararea nr.6 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica a comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.3 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezv si funct pe termen mediu si lung a Serviciului de alimentare cu apa ... detalii

 

Hotarari Consiliul Local 2016

 

Hotararea nr.91 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru vehicole si utilaje din dotarea Primariei comunei Paltinoasa ... 1

Anexa la hcl nr 91 ... 1

Hotararea nr.90 privind aprobarea executiei bugetului local,aferenta trimestrului IV al anului 2016 ... 1

Anexa la hcl nr 90 ... 1 2

Hotararea nr.89 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 ... 1234

- Anexa 1 la hcl nr.89 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Anexa 2 la hcl nr.89 ... 1 2 3 4 5 6 7

Hotararea nr.88 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.88 ... detalii

Hotararea nr.87 privind aprobarea Programului de activitati pentru sarbatorile de iarna in comuna Paltinoasa , in perioada 23.12.2016 - 08.01.2017 ... detalii

Anexa la HCL nr.87 ... detalii

Hotararea nr.86 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2016 si validarea Dispozitiei nr.776/2016 privind suplimentarea bugetului local al comunei Paltinoasa cu suma de 402.00 lei in trim.IV 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.84 ... detalii detalii

Hotararea nr.84 privind modificarea Organigramei si Statului de Functii al aparatului de spec. al Primarului ... detalii

- Anexa la HCL nr.84 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.83 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ ... detalii

- Anexa la HCL nr.83 (ROF) ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.82 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG ... detalii

Hotararea nr.81 privind transmiterea in folosinta a unei suprafete de teren,catre SC Eon ... detalii

Hotararea nr.80 privind transmiterea in folosinta a unei suprafete de teren,catre SC Eon ... detalii

Hotararea nr.79 privind aprobarea modificarii Anexelor nr.1 si nr.2 aprobate prin HCL nr.60 din 31.08.2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.79 ... detalii

Hotararea nr.78 privind abrogarea Anexelor nr.2, nr.3 si nr.4 aprobate prin Hotararea Consiliului local al comunei Paltinoasa nr.61 din 31.08.2016 si inlocuirea acestora ... detalii detalii

Hotararea nr.77 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Paltinoasa , judetul Suceava... detalii

Anexa la HCL nr.77 ... detalii detalii

Hotararea nr.76 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de " Cetatean de onoare al comunei Paltinoasa " si a altor titluri si distinctii ... detalii

Anexa la HCL nr.76 ... detalii detalii detalii detalii detalii detalii

Hotararea nr.75 privind achizitionarea de servicii juridice , avand ca obiect acordarea de consultanta , asistenta si reprezentare juridica in fata tuturor instantelor de judecata , a autoritatilor cu atributii jurisdictionale si a executorilor judecatoresti , pentru apararea intereselor Consiliului local al comunei Paltinoasa / Comunei Paltinoasa / Primariei comunei Paltinoasa / Primarului comunei Paltinoasa ... detalii detalii

Hotararea nr.74 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de intretinere si reparatii iluminat public in comuna Paltinoasa , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.73 privind modificarea si completarea Organigramea si Statului de Functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Paltinoasa aprobat prin HCL nr.3 din 30.03.2015 , cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.73 ... detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.73 ... detalii detalii

Hotararea nr.72 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.72 ... detalii detalii

Hotararea nr.71 pentru completarea anexei la HCL 42/21.09.2016 ... detalii detalii

Hotararea nr.70 privind asoc. la "Asociatia Jud. pentru apa si canalizare Suceava" ... detalii detalii

Hotararea nr.69 privind necesitatea obiectivului de investitii "Extindere infrastructura de apa potabila si apa uzata in comuna Paltinoasa" ... detalii

Hotararea nr.67 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Paltinoasa ... detalii detalii

Hotararea nr.66 privind modificarea statului de functii ... detalii

Hotararea nr.65 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren ... detalii

Hotararea nr.62 privind revocarea Hotararilor nr.26 , nr.27 si nr.28 din 22.04.2016 ... detalii

Hotararea nr.61 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Paltinoasa , a Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Paltinoasa , a Caietului de sarcini si a Contractului de furnizare a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare ... detalii detalii

Hotararea nr.60 privind reorganizarea "Serviciului Public de Alimentare cu Apa" din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Paltinoasa , judetul Suceava , in conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.59 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.59 ... detalii

Hotararea nr.57 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Paltinoasa , judetul Suceava ... detalii

Anexa la HCL nr.57 ... detalii detalii

Hotararea nr.56 privind aprobarea Planului de anaiza si acoperire a riscurilor al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.53 privind asigurarea exercitarii activitatii de audit public intern in sistem de cooperare ... detalii detalii

Hotararea nr.52 privind aderarea comunei Paltinoasa , judetul Suceava , la Asociatia Comunelor din Romania ... detalii detalii

Hotararea nr.51 privind stabilirea unor situatii deosebite in care pot fi acordate ajutoare de urgenta si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.51 ... detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.51 ... detalii detalii

Anexa nr.3 la HCL nr.51 ... detalii

Hotararea nr.50 privind rezilierea contractului de inchiriere nr.1983/22.04.2014 pentru suprafata de 165,79 ha pasune comunala din domeniul privat al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.49 privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 39 mp ocupat pe durata existentei instalatiilor si acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute asupra terenului ocupat temporar , pe durata executiei lucrarilor , in suprafata de 2000 mp , apartinand domeniului public al comunei Paltinoasa , catre SC E.ON Distributie Romania SA ... detalii

Hotararea nr.48 privind modificarea Organigramei si Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Paltinoasa aprobat prin HCL nr.13 din 30.03.2015 , modificata prin HCL nr.13 din 26.02.2016 ... detalii

Hotararea nr.47 privind desemnarea reprezentantului comunei Paltinoasa in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare si completare a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava... detalii detalii

Hotararea nr.46 privind aprobarea platii contributiei proprii reprezentant cotizatia aferenta UAT Comuna Paltinoasa , pentru anul 2016 , in scopul implementarii Planului de Dezvoltare Locala GAL " Confluente Nordice " ... detalii

Hotararea nr.45 pentru modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Paltinoasa nr.20 din 14.05.2015 privind aprobarea asocierii comunei Paltinoasa , judetul Suceava , in Asociatia Grupul de Actiune Locala " Confluente Nordice " ... detalii

Hotararea nr.44 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Paltinoasa in trimestrul II pe anul 2016 ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.44 ... detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.44 ... detalii

Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2016 ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.43 ... detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.43 ... detalii detalii

Hotararea nr.42 privind modificarea art.4 din Hotararea nr.39 din 24.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ... detalii

Hotararea nr.41 privind validarea unui mandat de consilier local ... detalii

Hotararea nr.40 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nutu Florin , prin demisie ... detalii

Hotararea nr.39 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ... detalii detalii

Hotararea nr.38 privind alegerea viceprimarului Consiliului local ... detalii

Hotararea nr.37 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.36 privind constituirea Consiliului Local ... detalii

Hotararea nr.35 privind validarea mandatelor consilierilor ... detalii

Hotararea nr.34 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor ... detalii

Hotararea nr.32 privind includerea in domeniul public a obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Paltinoasa " si insusirea Procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor ... detalii

Anexa la HCL nr.32 ... detalii detalii

Hotararea nr.31 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru includerea in intravilan a unei suprafete de teren in comuna Paltinoasa , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.30 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Paltinoasa nr.11 din 26.02.2016 privind desemnarea personalului cu responsabilitati in implementarea Legii nr.248/215 , modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate ... detalii detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.30 ... detalii detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.30 ... detalii detalii detalii detalii

Hotararea nr.29 pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al comunei Paltinoasa nr.14 din 26.02.2016 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Paltinoasa pentru anul scolar 2016-2017... detalii detalii

Hotararea nr.27 ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.27 ... detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.27 ... detalii

Anexa nr.3 la HCL nr.27 ... detalii

Anexa nr.4 la HCL nr.27 ... detalii

Hotararea nr.26 privind modalitatea de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Paltinoasa ... detalii

Anexa la HCL nr.26 ... detalii

Hotararea nr.25 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Paltinoasa in trimestrul 1 pe anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.25 ... detalii detalii

Hotararea nr.23 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situat in comuna Paltinoasa , judetul Suceava , catre SC E.ON Distributie Romania SA ... detalii

Hotararea nr.22 privind modificarea Art.1 din Hotararea nr.36 din 03.12.2015 pentru aprobarea propunerii de extindere a intravilanului comunei Paltinoasa prin Reactualizarea Planului Urbanistic General ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.22 ... detalii

Hotararea nr.21 privind revocarea Hotararii nr.28 din 13.10.2015 privind desemnarea Biroului de Avocatura - Ionescu Viviana , pentru apararea intereselor Comunei Paltinoasa in fata instantei de judecata ... detalii

Hotararea nr.20 pentru modificarea HCL nr.30 din 05.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii detalii

Hotararea nr.19 privind revocarea Hotararii nr.27 din 13.10.2015 si Hotararii nr.7 din 29.01.2016 adoptate de Consiliul Local al comunei Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.18 privind revocarea HCL nr.25/2015 privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Paltinoasa a unui imobil - teren in suprafata de de 696 mp ... detalii

Hotararea nr.16 privind acordarea in mod gratuit a cantitatii de 50 mc BCA , unor lacase de cult din comuna Paltinoasa ... detalii

Hotararea nr.15 privind concesionarea prin incredintare directa a unei parcele de teren , apartinand domeniului privat al comunei Paltinoasa ... detalii detaliii

Anexa nr.2 la HCL nr.15 ... detalii detalii

Anexa nr.3 la HCL nr.15 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.14 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Paltinoasa pentru anul scolar 2016-2017 ... detalii

Anexa la HCL nr.14 ... detalii

Hotararea nr.13 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Paltinoasa aprobat prin HCL nr.13 din 30.03.2015 ... detalii detalii

Anexa la HCL nr.13 ... detalii detalii

Hotararea nr.12 privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane , materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2016 ... detalii

Hotararea nr.11 privind desemnarea personalului cu responsabilitati in implementarea Legii nr.248/2015 , modalitate de identificare a beneficiarilor stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate ... detalii detalii

Hotararea nr.10 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.10 ... detalii

Hotararea nr.8 privind modificarea HCL nr.32 din 12.11.2015 privind preluarea obiectivului de investitie " Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Paltinoasa " de catre UAT Comuna Paltinoasa ... detalii detalii

Hotararea nr.7 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al comunei Paltinoasa , pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.7 ... detalii

Hotararea nr.6 privin aprobare bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.6 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.5 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Paltinoasa , pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.5 - 1 ... detalii detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.4 - 1 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.3 privind modificarea Statutului Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava conform Hotararii Guvernului nr.742 / 2014 , retragerea unor membri din A.J.A.C Suceava , primirea de noi membri in A.J.A.C Suceava si imputernicirea reprezentantului Consiliului local Paltinoasa in Adunarea Generala a A.J.A.C. Suceava , sa voteze pentru modificarea Statutului A.J.A.C. Suceava , retragerea unor membri / primirea de noi membri din / in A.J.A.C. Suceava , precum si semnarea actelor aditionale de modificare a Statutului si a Actului constitutiv ale A.J.A.C. Suceava ... detalii

Hotararea nr.2 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului Sectiunii de functionare si Sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 ... detalii

 

Hotarari Consiliul Local 2015

 

Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 in suma de 3.830 lei ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social ... detalii

Anexa la HCL nr.2 - 1 ... detalii

Anexa la HCL nr.2 - 2 ... detalii

Anexa la HCL nr.2 - 3 ... detalii

Hotararea nr.3 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Paltinoasa ... detalii

Anexa la HCL nr.3 ... detalii

Hotararea nr.4 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru includerea in intravilan a
unei suprafete de teren in comuna Paltinoasa, judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.5 privind aprobarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2015 ... detalii

Anexa la HCL nr.5 - 1 ... detalii

Anexa la HCL nr.5 - 2 ... detalii

Anexa la HCL nr.5 - 3 ... detalii

Hotararea nr.6 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafetei de teren situat in comuna
Paltinoasa, judetul Suceava, catre SC E.ON Moldova Distributie SA ... detalii

 

Hotarari Consiliul Local 2014

 

Hotararea nr.1 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 20.865 lei din excedentul anului anterior ... detalii

Hotararea nr.2 privind aprobarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2014 ... detalii

Anexa la HCL nr.2 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social ... detalii

Anexa la HCL nr.3 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.7 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotaralrea nr.28/013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 ... detalii

Hotararea nr.8 privind pasunatul pe teritoriul comunei Paltinoasa ... detalii detalii

Hotararea nr.9 privind inchirierea , prin licitatie publica , a unor trupuri de pasune proprietate privata a comunei Paltinoasa - precum si aprobarea Caietului de sarcini ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.9 ... detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.9 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.10 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Paltinoasa , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.11 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situat in comuna Paltinoasa , judetul Suceava , catre SC E.ON Moldova Distributie SA ... detalii

Hotararea nr.13 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situat in comuna Paltinoasa , judetul Suceava , catre SC E.ON Moldova Distributie SA ... detalii

Hotararea nr.14 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situat in comuna Paltinoasa , judetul Suceava , catre SC E.ON Moldova Distributie SA ... detalii

Hotararea nr.15 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2014 ... detalii

Anexa la HCL nr.15 ... detalii detalii

Hotararea nr.16 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local al comunei Paltinoasa pe anul 2013 ... detalii

Anexa la HCL nr.16 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.18 privind aprobarea intocmirii " Strategiei de dezvoltare locala 2014-2020 a comunei Paltinoasa , judetul Suceava " ... detalii

Hotararea nr.20 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru includerea in intravilan a unei suprafete de teren in comuna Paltinoasa , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.21 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2014 ... detalii

Anexa la HCL nr.21 ... detalii detalii

Hotararea nr.24 privind transmiterea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren situat in comuna Paltinoasa , judetul Suceava , catre SC E.ON Moldova Distributie SA ... detalii

Hotararea nr.25 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2014 ... detalii

Anexa la HCL nr.25 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.27 privind retragerea unilaterala a comunei Paltinoasa, judetul Suceava, din calitatea de membru in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava" , retragerea unilaterala din contractul de gestiune si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Paltinoasa in Adunarea Generala a "Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava", sa voteze pentru retragerea din calitatea de membru in AJAC Suceava a comunei Paltinoasa
pentru semnarea Actelor aditionale de modificare si completare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava ... detalii

Hotararea nr.28 privind aprobarea accesului personalului echipei, utilajele, cablurile si senzorii pe
bunurile apartinand domeniului public si privat al comunei Paltinoasa in vederea lucrarilor de achizitie date geofizice de catre S.C. PROSPECTIUNI S.A. ... detalii

Hotararea nr.29 privind reorganizarea componentei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Paltinoasa ... detalii

Anexa la HCL nr.29 ... detalii detalii

Hotararea nr.33 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2014 ... detalii

Anexa la HCL nr.33 ... detalii detalii detalii

Hotararea nr.34 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2014 ... detalii

Anexa la HCL nr.34 ... detalii detalii

Hotararea nr.35 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.35 ... detalii detalii detalii detalii detalii detalii detalii detalii detalii detalii detalii detalii

Anexa nr.2 la HCL nr.35 ... detalii

Hotararea nr.36 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2014 ... detalii

Anexa la HCL nr.36 ... detalii

 

.........................................................................................

 

Hotarari Consiliul Local 2012

 

Hcl privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor ... detalii

Hcl privind validarea mandatelor consilierilor locali ... detalii

Hcl privind constituirea Consiliului Local ... detalii

Hcl privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hcl privind alegerea viceprimarului ... detalii

Hcl privind alegerea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ... detalii detalii

Proces verbal sedinta de constituire C.L. din 27.06.2012 ... detalii

Hcl privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa ptr anul 2012 ... detalii

Anexa la Hcl nr.33 privind rectificarea bugetului comunei Paltinoasa ... detalii

Proces verbal sedinta din 28.06.2012 ... detalii

Asigurarea pazei in comuna ... detalii

Hcl nr.34 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2012 ... detalii

Hcl nr.35 privind transmiterea in folosinte gratuita a suprafetei de 45 mp teren situat in comuna Paltinoasa , judetul Suceava , catre SC E.ON Moldova Distributie SA ... detalii

Hcl nr.36 privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare de la FGCR - IFN SA ... detalii

Hcl nr.37 privind aprobarea sustinerii Programului "Biblionet - lumea in biblioteca mea" ... detalii

Hcl nr.38 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2012 ... detalii

Hcl nr.39 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local Paltinoasa , membri in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Paltinoasa ... detalii

Hcl nr.40 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Paltinoasa , judetul Suceava , in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava ( AJAC Suceava ) si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al AJAC Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava ... detalii

Hcl nr.41 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Paltinoasa , judetul Suceava , in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava ... detalii

Hcl nr.44 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2012 ... detalii

Hcl nr.46 privind aprobarea atribuirii unei suprafete de teren in satul Capu Codrului , comuna Paltinoasa , judetul Suceava ... detalii

Hcl nr.47 privind transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 10 mp teren situat in comuna Paltinoasa , judetul Suceava , catre SC EON Moldova Distributie SA ... detalii

Hcl nr.48 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2012 ... detalii

Hcl nr.50 privind rectificarea bugetului local al comunei Paltinoasa pentru anul 2012 ... detalii

Hcl nr.51 privind modificarea Anexei la Strategia de dezvoltare locala in perioada 2008-2013 aprobata prin Hotararea nr.9 din 18.03.2008 ... detalii

Anexa la hcl nr.51 ... detalii

Hcl nr.53 privind aprobarea functiilor publice , organigramei , statului de functii si statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Paltinoasa si de la serviciile subordonate ... detalii

Anexa 1 la hcl nr.53 ... detalii

Anexa 2 la hcl nr.53 ... detalii

Impozitul pe mijloacele de transport ... detalii

Anexa nr.1 ... detalii

Anexa nr.2 ... detalii