Aparatul de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa

 

•  Primar : WENDLING EDUARD-RUDOLF CV

•  Viceprimar : BOSCA GHEORGHE CV

•  Secretar general al comunei : Jr. CORFALA GEORGETA

•  Cabinetul primarului : 1 post vacant – consilier primar

•  Compartimentul juridic : 1 post vacant – consilier juridic

•  Compartimentul de stare civila :

Jr. ALDEA LILIANA-LAURA, consilier superior

•  Compartimentul de resurse umane si achizitii publice :

CATARGIU ELENA – consilier achizitii publice

•  Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara :

COJOCAR ADELINA, consilier superior

DROB SAVETA-CARMEN, consilier superior

COJOCARIU ADINA, asistent medical comunitar

•  Compartimentul de audit intern :

•  posturi vacante - auditor principal

10. Compartimentul agricol :

MOROSAN VIORICA, consilier superior

CARPIUC LACRAMIOARA-MARIA, consilier superior

•  Biroul financiar, contabilitate, impozite si taxe :

1 post vacant, Sef birou

Ec. FURNICA MARIA-SINZIANA, inspector superior

Ec. CARPIUC CRISTIAN-NICOLAE, consilier superior

Ec. ORHEAN-VRANCEANU CONSTANTIN-IONUT, consilier superior

GHERASIM DANA-MARIA, consilier principal

OLARI ALINA-ROXANA, consilier principal

MINTARI DORINA-NICOLETA, Inspector de specialitate

 

•  Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului :

Ing. CATARGIU MIHAELA-NICOLETA, expert superior

•  Compartimentul administrativ, gospodarire, intretinere si deservire :

GHERASIM CONSTANTIN, sofer

OLARI CHIFOR, sofer

GHERASIM VALENTIN, muncitor calificat

ROGNA CONSTANTIN, paznic

BERGHIEVA GHEORGHE, muncitor necalificat

BIDIREL IOAN, muncitor necalificat

BLAGA IONEL, muncitor necalificat

CATARGIU I. GHEORGHE, muncitor necalificat

1 post vacant – sofer

1 post vacant – guard

2 posturi vacante – muncitor necalificat

•  Compartiment cultura :

GRUMAZESCU ADRIANA, referent bibliotecar

 

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Ing. MINTARI GEORGEL, Sef serviciu

BLAGA VASILE, muncitor calificat

ASLAM BOGDAN, muncitor calificat

ASLAM DANIEL-DUMITRU, muncitor calificat

2 posturi vacante – muncitor necalificat