Aparatul de lucru al Primarului comunei Păltinoasa

 

 

 

Statul de functii si Declaratiile de avere si interese

 

Primar : Wendling Eduard - Rudolf 2018

- raport activitate Primar (2017) ... detalii

Viceprimar : Bosca Gheorghe 2018

- raport activitate Viceprimar (2017) ... detalii

Secretarul comunei - Corfala Georgeta 2018

 

Cabinetul primarului

- un post consilier primar - vacant

Compartimentul juridic

- un post vacant

Compartimentul de stare civila

Aldea Liliana Laura - consilier juridic 2018

Compartimentul de res. umane si achiz. publ.

Catargiu Elena - consilier principal 2018

Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara

Cojocar Adelina - consilier superior 2018

Drob Saveta-Carmen - consilier superior 2018

Compartimentul audit intern

- un post auditor vacant

Compartimentul agricol

Morosan Viorica - consilier superior 2018

Carpiuc Lacrimioara-Maria - consilier superior 2018

Compartimentul buget, contab., imp. si taxe

Furnica Maria-Sinziana - inspector superior 2018

Carpiuc Cristian-Nicolae - consilier superior 2018

Mintari Dorina -Nicoleta - insp. de specialitate

Orhean Vranceanu C-tin Ionut - cons. superior 2018

Olari Alina Roxana - consilier asistent 2018

Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

Catargiu Mihaela-Nicoleta - consilier superior 2018

Compartimentul de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

- trei posturi inspector de specialitate vacante

Compartimentul administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire

Gherasim Constantin - sofer

Olari Dumitru-Isidor - muncitor necalificat

Berghieva Gheorghe - muncitor necalificat

Olari Chifor - muncitor necalificat

Catargiu I. Gheorghe - muncitor necalificat

Rogna Constantin - paznic

- un post muncitor necalificat vacant

- un post guard vacant

Compartimentul cultura

Grumazescu Adriana - referent bibliotecar

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

- un post vacant - referent de specialitate

Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare

Mintari Georgel - sef serviciu

Blaga Vasile - muncitor necalificat

- un post de muncitor calificat vacant

- un post de muncitor necalificat vacant

Asistenta medicala comunitara

Cojocariu Adina - asistent medical comunitar, grad principal