Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Stat functii


Statul de functii si Declaratiile de avere si interese

 

Primar : Wendling Eduard - Rudolf 2018

- raport activitate Primar (2017) ... detalii

Viceprimar : Bosca Gheorghe 2018

- raport activitate Viceprimar (2017) ... detalii

Secretarul comunei - Corfala Georgeta 2018

 

Cabinetul primarului

- un post consilier primar - vacant

Compartimentul juridic

- un post vacant

Compartimentul de stare civila

Aldea Liliana Laura - consilier juridic 2018

Compartimentul de res. umane si achiz. publ.

Catargiu Elena - consilier principal 2018

Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara

Cojocar Adelina - consilier superior 2018

Drob Saveta-Carmen - consilier superior 2018

Compartimentul audit intern

- un post auditor vacant

Compartimentul agricol

Morosan Viorica - consilier superior 2018

Carpiuc Lacrimioara-Maria - consilier superior 2018

Compartimentul buget, contab., imp. si taxe

Furnica Maria-Sinziana - inspector superior 2018

Carpiuc Cristian-Nicolae - consilier superior 2018

Mintari Dorina -Nicoleta - insp. de specialitate

Orhean Vranceanu C-tin Ionut - cons. superior 2018

Olari Alina Roxana - consilier asistent 2018

Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

Catargiu Mihaela-Nicoleta - consilier superior 2018

Compartimentul de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

- trei posturi inspector de specialitate vacante

Compartimentul administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire

Gherasim Constantin - sofer

Olari Dumitru-Isidor - muncitor necalificat

Berghieva Gheorghe - muncitor necalificat

Olari Chifor - muncitor necalificat

Catargiu I. Gheorghe - muncitor necalificat

Rogna Constantin - paznic

- un post muncitor necalificat vacant

- un post guard vacant

Compartimentul cultura

Grumazescu Adriana - referent bibliotecar

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

- un post vacant - referent de specialitate

Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare

Mintari Georgel - sef serviciu

Blaga Vasile - muncitor necalificat

- un post de muncitor calificat vacant

- un post de muncitor necalificat vacant

Asistenta medicala comunitara

Cojocariu Adina - asistent medical comunitar, grad principal